Warsztaty w Zakrzowie (10 – 15 lipca 2016 r.)

Swoje drugie warsztaty letnie Chór PCSJ spędził w Ośrodku Wczasowo – Rekolekcyjnym Caritas im. Jana Pawła II w Zakrzowie. Atrakcyjność miejsca pozwoliła w pełni zrealizować muzyczno – wypoczynkowy plan. Zaproszenie do przeprowadzenia warsztatów przyjęła p. Joanna Centkowska, absolwentka Instytutu Muzykologii KUL. Jej profesjonalizm i kompetencje szybko docenili chłopcy, chętnie włączając się w proponowane zajęcia. Ciężka praca przeplatała się z wypoczynkiem. Dużą popularnością cieszyły się zajęcia sportowe na obiektach w Zakrzowie – rozgrywano zacięte mecze piłki nożnej, siatkowej oraz budowano tężyznę fizyczną na siłowni. Nie mniej przyjemności  dostarczyły chłopcom chwile spędzone w 5 parkach rozrywki w Inwałdzie. Nie zabrakło momentów skupienia i modlitwy. Codziennie sprawowano Mszę św. w intencji chórzystów i ich rodzin. Ważnym momentem była też pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Wadowic. Pozostaje żywić nadzieję, że pięknie spędzony czas, przyniesie mnogość dobrych owoców…