Najbliższa przyszłość

6 X g. 8.30 – rozpoczynamy zajęcia dodatkowe z języka francuskiego (s.1) oraz języka angielskiego (konwersacje, s.3). W zajęciach mogą brać udział chórzyści oraz kandydaci.

17 X g. 16.30 – chór śpiewa podczas otwarcia nowej wystawy w Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach, a następnie Msza Św. z udziałem abp. M. Jędraszewskiego w kościele św. Piotra w Wadowicach.
Szczegóły:
13.50 – zbiórka
14.00 – wyjazd do Wadowic spod Domu Chleba
15.30 – próba w muzeum
16.30 – otwarcie wystawy
17.30 – poświęcenie pomnika
18.00 – Msza Święta
20.00 – kolacja i powrót do Krakowa

13 X g. 11.30 – wyjście integracyjne na kręgle do Centrum Handlowego Plaza (chórzyści+kandydaci). Koszt: 10 zł. Warunek wyjścia: pisemna zgoda rodziców.

19 X g. 17.00 – chór śpiewa w Centrum Jana Pawła II w Krakowie, Msza Św. transmitowana przez TVP.