Agata Nawrot

Agata Nawrot – dyrygentka chóru – pochodzi z Tomaszowa Lubelskiego. Absolwentka PSM II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie w klasie skrzypiec pani Edyty Krakowskiej. W 2015 roku ukończyła studia magisterskie z Zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2017 studia magisterskie w Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej na specjalności nauczanie przedmiotów teoretyczno – muzycznych oraz dyrygenturze chóralnej w klasie dra hab. Włodzimierza Siedlika. Obecnie prowadzi CISCO Choir i Chór Chłopięcy Pueri Cantores Sancti Joseph w Nowej Hucie oraz jest pedagogiem w krakowskich i podkrakowskich szkołach muzycznych.