Maciej Banek

maciek

Maciej Banek – akompaniator – ukończył Państwowe Liceum Muzyczne w Rzeszowie, a następnie Akademię Muzyczną w Krakowie, w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk – Podrazy (dyplom z wyróżnieniem, 2004 r.). W 2010 r. ukończył studia podyplomowe na wydziale instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. Dariusza Bąkowskiego – Kois. Brał udział w licznych kursach mistrzowskich interpretacji muzyki organowej (m. in. pod kierunkiem G. Boveta, J. E. Kooimana, J. Laukvika, D. Rotha). Był organistą w kościele św. Stanisława BM w Krakowie, obecnie pracuje w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Krakowie – Nowej Hucie. Jest wykładowcą klasy organów w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej oraz Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie. Koncertuje w kraju oraz za granicą.