ks. Grzegorz Lenart

Ks. Grzegorz Lenart, organista, pianista. Święcenia kapłańskie przyjął w 2015 roku z rąk Ks. Kard. Stanisława Dziwisza, przez 2 lata posługiwał w parafii Matki Bożej Różańcowej w Krakowie – Piaskach Nowych. W 2017 roku, decyzją abp Marka Jędraszewskiego, został zwolniony z obowiązków wikariusza i skierowany na studia w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz przejął opiekę nad chórem Pueri Cantores Sancti Joseph po ks. Piotrze Radzikowskim. Ukończył Archidiecezjalną Szkołę Muzyczną II stopnia im. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego w klasie organów Pani Urszuli Dereń-Kokoszki.