Ważne informacje

16 IX – wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej na Pielgrzymkę Rodzin – godz. 6.00;

30 IX – inauguracja nowego roku – Msza Św. na os. Kalinowym o godz. 11.00;

17 X – chór śpiewa podczas otwarcia nowej wystawy w Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach, a następnie Msza Św. z udziałem abp. Jędraszewskiego w bazylice wadowickiej;

19 X – chór śpiewa w Centrum Jana Pawła II w Krakowie, Msza Św. transmitowana przez TVP;

 

Jak dostać się do chóru?

Nabór do chóru odbywa się od 20 sierpnia do końca września każdego roku. W naborze mogą wziąć udział chłopcy z klas 2 – 8 szkoły podstawowej. Niezbędnym warunkiem przyjęcia do chóru jest umiejętność czytania tekstu. Chłopcy zainteresowani śpiewaniem w chórze przychodzą z rodzicami na jedną z prób ( wtorek i piątek od 19.15 do 20.45 lub sobota od 9.00 do 11.00 na os. Kalinowym 5) i Pani Agata Nawrot sprawdza ich predyspozycje muzyczne do śpiewania w chórze.

Przesłuchania odbywają się także podczas lekcji w nowohuckich szkołach, które sąsiadują
z siedzibą naszego chóru na os. Kalinowym 5. Termin takich przesłuchań ustalany jest
z dyrekcją szkoły. Pozwalają one na ogólne zorientowanie się o możliwościach chłopców do śpiewania w chórze. Chłopcy, posiadający elementarne predyspozycje muzyczne (słuch muzyczny, poczucie rytmu), otrzymują list do rodziców z prośbą o przyprowadzenie syna na najbliższą próbę. Podczas takiej próby, Pani Agata Nawrot oraz Pani Iza Bartyzel, jeszcze raz, tym razem dokładnie, badają predyspozycje chłopca do śpiewania w chórze (ogólna inteligencja, umiejętność skupienia, dokładne zbadanie słuchu muzycznego, poczucie rytmu oraz pamięć muzyczna).

Jeśli wynik przesłuchania będzie pozytywny, chłopiec staje się kandydatem. Kandydatura trwa 3 miesiące. W tym czasie kandydat uczestniczy w próbach i zajęciach muzycznych, ale nie bierze udziału w koncertach. Po 3 miesiącach uczęszczania na próby, chłopiec zostaje uroczyście przyjęty do chóru i śpiewa w Chórze Chłopięcym Pueri Cantores Sancti Joseph.